Góc Nhìn Sử Việt – Việt Hoa Thông Sứ Sử Lược

Quyển sách tuy mỏng nhưng tóm gọn lại các giai đoạn và chính sách ngoại giao của nước ta đối với "ông bạn lớn" Trung Quốc từ thời Hùng Vương cho đến triều đại nhà Nguyễn.

0
251
gnsv-viet-hoa-thong-su-su-luocNiên hiệu Thái Hòa (1443 -1453) đời Lê Nhân Tông (1443 – 1459), Trạng Nguyên Nguyễn Trực và Bảng nhãn Trịnh Thiết Trường sang sứ Trung Quốc. Gặp kỳ thi, hai vị đó cùng xin ứng cử.

Trong bài văn của Trịnh Thiết Trường có câu “Nam chi chu, Bắc chi mã”. Thiết Trường liền viết chữ “mã” có ba nét chấm. Bởi vậy, văn Thiết Trường tuy hay nhưng quan trường lấy đỗ Bảng nhãn mà Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên.

Nhưng, người Trung Quốc căm tức chữ “Bắc mã” là ngựa Tàu mà chỉ có ba chấm, tức ngựa chỉ có ba chân, nên khi tiễn sứ Việt Nam về nước, họ đem con ngựa buộc lại một chân để Trịnh Thiết Trường cưỡi. Nếu Thiết Trường không đi được sẽ phải lưu lại Trung Quốc để Nguyễn Trực về trước, Trịnh Thiết Trường biết vậy mới làm một cái chân giả bằng gỗ buộc vào chân ngựa nên ngựa ba chân mà vẫn đi được một dặm đường! Thấy thế sĩ phu Trung Hoa chịu Trịnh Thiết Trường ứng biên giới cởi chân ngựa cho đi đều với ngựa Nguyễn Trực.

Quyển sách tuy mỏng nhưng tóm gọn lại các giai đoạn và chính sách ngoại giao của nước ta đối với “ông bạn lớn” Trung Quốc từ thời Hùng Vương cho đến triều đại nhà Nguyễn.
 
THÔNG TIN CƠ BẢN
 
Tác giả: Sông Bằng, Vân Hạc.
Thể loại: Lịch sử Việt Nam.

NXB Hồng Đức.

Xemboks

 

Comments

comments

Nhận xét

Please enter your comment!
Please enter your name here